Yazı Detayı
12 Kasım 2017 - Pazar 08:39 Bu yazı 769 kez okundu
 
GÖZ ÖNÜNDE ANCAK GÖREMEDİĞİMİZ ÖRTÜLÜ İŞGAL ORDULARINI TANIYIN!
Ziyaulhak YAMAÇ
batmanhalkinsesigazetesi@hotmail.com
 
 

Eğer bir ülkede veya coğrafyada görünür ordulardan olan Asker ,tank ve panzer gibi gözle görülen elle tutulan yabancı askeri işgal orduları olursa o coğrafyadaki millet bu işgal ordusuna karşı mücadele etmek için maddi ve manevi olarak mal ve canını feda ederek işgal ordusuna karşı direnir.

Siyonist ve emperyal güçler yenilgi yenilgi edindikleri tecrübeler ile yaşadıkları, kahramanca yerli direnişler karşısında tarih boyunca bozguna uğramışlardır.Siyonist ve emperyalistlerin bu yenilgi ve bozguna uğrama tecrübeleri karşısında Milletleri ve coğrafyaları daha karmaşık gizli ve örtülü bir biçimde farklı işgal araçlarını halka sevdirerek ve yedirerek işgallerini gerçekleştiriyorlar.

Sinsice yapılan bu işgaller ile evlatlarınız,akrabalarınız ve milletiniz kendi kimliklerinden inançlarından uzaklaştırılarak ingiliz,fransız,almanlar gibi düşünmeleri sağlanmakta zihinsel ve yaşam kültürleri zaman içerisinde aşağıda sıraladığımız masum görünen ve yılan gibi tehlikeli örtülü ordular ile İŞGAL edilmektedir. Siyonist emperyalist ülkeler şiddet,zevk,sefa,hırsızlık,müstehcenlik içeren necis yaşam kültürlerini aşağıda sıraladığımız stratejik ve maliyetsiz işgal araçları ile milletimizi zihinsel olarak sömürülmeye müsait hale getirmektedirler.

ASKERİ ORDU

Siyasi sınırları işgal eder. tankla, topla, tüfekle coğrafyaları işgal eder.Yüksek maliyeti olan bir işgaldir. Bu işgal onların tüm oyun ve yalanlarını gördüğünüz an ve kandırılmayacağınızı, aldatılmayacağınızı anladıkları zaman devreye koyacakları gerçek işgal ordusudur.

KÜLTÜR ASİMİLASYONU ORDUSU

Kimlik unsurlarınızı yıpratırlar. ve kendi kültürlerini, sanatçı diye ürettikleri artist ve şöhret abideleri ile size sevdirmeye necis kültürlerini kültürel faaliyet ve sanat diye yuttururlar. Kahramanlaştırılıp,sevdirilen sanatçılar kanalıyla millete popüler ve necis kültürlerini sevdirmek için çalışmalar yaparlar.

Dans,bale,müstehcenlik içeren tiyatrolar bunlardan sadece bir kısmı eğer bunlardan bir kısmı sanat adı altında birileri önünüze değişik adlar altında getiriyorsa, getiren ya ahmaktır yada iyi bir kültür ve kimlik işgalcisi bir ajandır.

İSTİHBARAT ORDUSU

Bu ordu ile iyi niyetle kurduğunuz Stk,parti,cemaat gibi yapılarınıza sızar ve yönlendirirler. Yeni parti, örgüt ve stk lar kurdurarak bunlar üzerinden faaliyet yürütürler. Eski camia liderlerini işbirliğe zorlarlar kabul edilmezse kaza süsü verip öldürür yerinede önceden parlattıkları bir deyyusu seçerler. kimsede farkına varmaz.

Bunların hiçbiri olmazsa itibar cinayeti ile itibarsızlaştırırlar. Camia içerisinde lider olma heveslisi zayıf karakterli kişileri seçerler ve gizlice önlerindeki engelleri kaldırırlar. işbirlikçi yeni lideri medya aracılığı ile parlatırlar. vs vs

EKONOMİ ORDUSU

Bu ordu ile düşman gördüklerini satın alırlar,satın alamadıklarının yerine yeni tipleri kamuoyunda tanıtıp şişirerek öne geçirip sömürü ve işgal düzenlerini devam ettirirler. Amaçlarına ulaşmak için rakiplerine ekonomik baskı ve operasyon yaparlar.

YARGI ORDUSU

Yargî tarih boyunca bir terbiye aracı olarak kullanılmıştır.işgal orduları bir milleti içerden işgal etmek isterse. Önce yargıdakileri iğdiş ederler ve operasyon kabiliyetine kavuşmak için yargıya sızarlar. Yargıya sızmak için iyi okullar ve üniversiteler oluşturarak buralardan devşirdikleri zayıf yönlü sefih yerli beyinleri asimile ederek kendilerine bağımlı yargı mensubu haline getirmek suretiyle yargısal güç elde etmiş olurlar.Toplumu isyan ettirmek isterlerse bu ajan yargıçlar ile toplum vicdanını kanatan yalan yanlış kararlar verdirirler.

Ayni zamanda bu yargıçlar vasıtası ile yargıya işi düşüp haksızlığa uğramış yargızedelerin sorunlarını çözüp sivil ayak olarak kullanmak üzere siyonist sistemlerine köle olarak bağlarlar. vs vsYargıyı iki şekilde kullanırlar birincisi haksız ve adil olmayan kararlar vererek devlet ile millet arasında güvensizlik ve nefret oluştururlar. sonraki zamanlarda farklı enstrümanlar ile devlete karşı ürettikleri nefret ve güvensizlik duygularını Kurmuş oldukları Örgüt,parti,stk ve mafyalara kanalize etmiş olurlar.vs vs vs

İDEOLOJİ ORDUSU

Bir milletin veya devletin işgal edilmesinin en maliyetsiz ordularından bir tanesi İDEOLOJİ ordusu dur. İnsanları ve özellikle fikri tekamülünü tamamlamamış tıfıl gençleri bu ideolojik safsatalar ile çok daha kolay ve ucuz bir şekilde kendilerine asker haline getirirler. Üst aklın sonu İZM ile biten tüm ideolojileri stratejik olarak toplum mühendisleri tarafından her toplumun mağduriyet ve taleplerine kısmide olsa cevap verecek bir biçimde üretip gazetelerinde ,kitaplar ile ve değişik kitle araçları ile yayarlar. Yaydıkları bu ideolojiler ile avladıkları gençlerden tam inanmış olanları Kurdukları örgütlere kanalize edip bu gençleri BARIŞ,ÖZGÜRLÜK,EMEK,HÜRRİYET,ÇEVRE KORUMA gibi masum kavramlar adı altında kurdurdukları bu örgütlere kanalize ederek İŞGAL girişimlerini ideolojik yollada sürdürürler. vs vs vs

YAZARLAR ORDUSU

Bir milleti ve ülkeyi işgal etmek isteyen siyonist emperyalistler işgal etmek için kurdukları bu çeşitli orduları uluslar arası kamuoyunda meşrulaştırmak için işbirlikçi veya köleleştirilmiş yazarlar vasıtasıyla meşrulaştırmaya çalışırlar. Kendilerini herhangi bir yerde tanıtamayan Yazar potansiyeli olan şahısları seçip bunların tanıtılması ve şöhret haline getirilmesi için tüm imkan ve kabiliyetlerini kullanırlar. kendilerine asker olarak minnet altına alıp parlattıkları bu kalemşörler ile inançlarınıza,kültürünüze,aile yapınıza saldırılar düzenlerler.Gençlerimizi sonu izm ile biten bu kanalizasyonlara kapatmak için aydın ve fikir adamı diye tanıttıkları şöhret yaptıkları bu kalemşörlerini ülkenize ve milletinize düşman olanları güzel ve şirin gösterterek algı operasyonları ile zihinsel algılarınızı İŞGAL etmiş olurlar.. Bu şekilde orta ve uzun vadede ülkeniz,milletiniz veya camianız tepkisizleştirilerek İŞGALE hazır hale getrilmiş olur.vs vs vs

MEDYA ORDUSU

Medya basın ve yayın orduları ile tüm önemli noktalara yerleştirip sızdırdıkları ismi ahmet,mahmut olan kölelerini koruyup kollamak için medya vasıtasıyla parlatma çalışmaları yaparlar. Başarısız elemanlarını medya yoluyla başarılı ve kahraman göstermek suretiyle toplum nezdinde itibarlı sözde AYDIN grup sanatçı,artistler üreterek İŞGAL edecekleri milletleri bu şekilde uyuştururlar. Uyuşturup böldüklerini birbirleri ile çarpıştırıp yumuşak lokma haline getirip yok ederler. vs vs

EĞİTİM ORDUSU

En önemli ordulardan bir tanesi eğitim ordusudur. ülkenizi ve milletinizi işgal etmek isteyen emperyalistler. Eğitim kurumlarına azami derecede önem verirler. çünkü eğitim gibi masum bir alanı sömürülerine ve işgal girişimlerine araç olarak kullanmaktan asla çekinmezler.bu sebeplerden dolayı eğitim sistemine sızma yapılabilir ve işgal edilebilir.Modern işgal stratejisi: Şişirilmiş danışmanlar ve Sözde Uzmanlıklar tepeden sızmanın en önemli araçlarıdır.

Hükümetler ,bakanlar,müsteşarlar nezdinde danışmanlıklar yaparak veya başka araçlar kullanarak çalışmalar yaparlar.Yalan yanlış rapor ve bilgiler ile milli eğitim sisteminize yön verirler. Eğitm sisteminizden mezun olanlar ideolojik hasta olarak mezun edildikten sonra daha kullanışlı bir hal alan bu kalabalıklar kurdukları örgütlerde amaçları için kullanırlar.

Özellikle Özel okullar, daha kolay ürün elde edilmesi noktasında hedeflerindedir. Kendi kontrollerindeki özel okulları çok başarılı hale getirirler bu başarılı okullar sadece göz boyamak içindir. bir milletin ilerlemesi için okullarının başarısı için uğraşmazlar. Türkiyede çok başarılı yaptıkları bu okullara genellikle ülkemizi yöneten bakanlar,müsteşarlar ve yetkili ve etkili kişilerin çocukları yüksek ücretler ile okumaya gönderilir. burada fenni bilimlerde başarıları yükseltilmiş fakat kendi amaçları için yontulmuş bu öğrenciler ileride bu ülkeye yönetici olarak gelecekleri için planlamalarını okul çağında başlatarak eğitimsel işgallerini sürdürmektedirler.

SAĞLIK ORDUSU

Ükemizin ithal ettiği ilaçlar çok iyi analiz edilip satın alınmalıdır. Çünkü işgal orduları ilaçlar vasıtası ile size sattıkları tedavi ilaçlarının içerisine toplumunuzu geri zekalı hale getirebilecek katkı ve maddeler koyma ihtimalleri yüksektir bunu afrikada yıllarca deniyorlar.Ahmaklaştırılmış Milletler daha kolay sömürülebildiği için sağlık alanında beyinler geriletilerek işgal etme yolunu kullanıyorlar....

DİN ORDUSU

Bir ülkeyi İŞGAL etmenin en büyük araçlarından biriside bir ülkede demografik yapının DİN ve inançları incelenerek, İnsan POTANSİYELİ yüksek bu alanı her zaman kullanmışlardır. O yüzden İNANÇ ve DİN Kurumları İŞGALE hazırlık sızmalarına karşı devletin kontrolü altında olmalıdır. Kontrolsüz ve hiyerarşik bir sistemi olmayan kurumsallaşmamış Dini camiaları önce tepeden ele geçirmeye çalışırlar.

Yada camialara sızdırdıkları görevli adamları ile dini camiaya zaman içinde yönetici olurlar. Hepsi Bir sarık,cüppe,sakal ve şalvardır bu semboller her yerde cüzi bir ücretle satın alınabilir. Dini camiaların kontrol altında olması bu işgali biraz zorlaştırabilir. O yüzden en büyük savunma silahımız insanları şuurlandırmak, biliçlenmiş insanların sayısının fazla olması bu işgallerin başarısız olmasına sebep olur...

ÇETE VE MAFYA ORDUSU

Siyonist emperyalist yapıların haberi olmadan bir coğrafyada Çete ve Mafyaların varlığını sürdürmesi mümkün değildir. bizim tüm değerlerimizi ve coğrafyamızı gizlenmiş orduları ile işgal etmek isteyen bu yapılar. sistem dışı suça bulaşmış mağdur edilmiş insanları kullanarak suç şebekelerinide kontrol altına alırlar. ve bu şebekeler ile yöneticilerimizi ve etkili kurumlarımızı tehdit ve şantajla baskı altına alıp istedikleri kararların alınmasını sağlayabilirler.

Bu suç şebekelerinin varlıklarını devam ettirebilmeleri için yargıdaki ve diğer kurumlardaki işbirlikçi ajanları ile koruyup kollarlar. İstemedikleri Cemaat,parti,STK vs vs liderleri tehdit eder veya öldürtürler yerlerinede kendi adamlarını yerleştirirler. Ülkenizi Suç şebekeleri ile İŞGAL ederler ruhunuz bile duymaz...

TAŞERON ÖRGÜTLER ORDUSU

Eğer ülkenizde yasadışı örgütler var ise bunu en güzel bir biçimde değerlendirecek olanlar yine siyonist emperyalist yapılar ve içimizdeki işbirlikçi adamlarıdır. SOL,SAĞ farketmez her akımı yer ve zamana göre en verimli bir şekilde kullanırlar. o yüzden bu tür yasadışı örgütlerin ayakta kalabilmesi için çok çaba sarf ederler. Bunlardan destek almayan hiçbir örgütün ayakta kalması mümkün değildir. Devleti yöneten etkili kurumlara yerleşmek bunların hedefindedir.

Nerde nasıl bir eylem ve söylem geliştireceklerini birlikte kararlaştırırlar. anlayacağınız sadece TANK,TOP,TÜFEK,UÇAK ve ASKERLERİ ile görünür bir işgal gerçekleştirmezler. Aldatabilecekleri siyasetçi,Yönetici ve bürokrat bulabildikleri sürece bu siyasi işgali riskli görürler ve gerçekleştirmek istemezler.

NEDENMİ?

Görünür işgal çok maliyetli ve başarısızlık oranı çok yüksektir. Modern strateji dedikleri gizli ve Asimetrik kahpe işgal orduları ile ülkenize saldırırlar ki kimse farkına varmasın. Hatta ve hatta bu işgali yaparken Milliyetçileri,Sağcıları,Sözde özgürlükçüleri,Dindarları ve Solcuları kendi amaçları için kullandıklarını asla his ettirmezler. Sokağa bakın Filmlerden,dizilere kadar her tarafta varlar. bizi ve çocuklarımızı gün gün asimilasyona uğratıp kültürel ve kurumsal işgallerini geliştirmeye devam ediyorlar......

 
 
 
Etiketler: GÖZ, ÖNÜNDE, ANCAK, GÖREMEDİĞİMİZ, ÖRTÜLÜ, İŞGAL, ORDULARINI, TANIYIN!,
Yorumlar
Diğer Yazılar
YEREL YÖNETİM VE SİYASETÇİLER YANGINDA KÜL OLAN SORAÇAN AVM’YE OMUZ VERMELİDİR
GÖSTERİŞ Ve GÖRGÜSÜZLÜK CEHALET VE KÜLTÜRSÜZLÜĞÜN İŞARETİDİR.
ÇELİŞKİYE BAKIN! VATANDAŞ HEM AĞLIYOR HEMDE BİNDİĞİ DALI KESİYOR
İLAHİ DÜZENİN BİR SEBEP OLAN HİDROJEN İLE İLİŞKİSİ
SAHTE BİR İLAH OLARAK MADDİYAT HARİÇ, HERŞEYİN ÖNEMSİZLEŞMESİ DÖNEMİ
DÜNYEVİ İSLAMCILAR ALLAHI TANIMAZLAR SADECE İSMİNİ BİLİRLER
PROBLEMLERİN KAYNAĞI DÜŞMANLARIMIZDAN İTHAL ETTİĞİMİZ EĞİTİM ÖĞRETİM SİSTEMİNDE
TECRÜBE, LİYAKAT VE KAZANÇ TEORİSİ
REHAVET VE AYMAZLIK
HİZMET POLİTİKASI KAYBETTİ İDEOLOJİK ZİHİNSEL İNŞA KAZANDI
AKIL, ZEKA VE BİLGİ İLE GÖRMEK
STOCKHOLM SENDROMU VE BİZLER
TARİHİMİZDEKİ TÜM DARBECİLER KADROLU AMİR VE MEMURLARDI
LİYAKATSİZ, YETERSİZ VE AHLAKSIZ AMİR VE MEMURLARIN DEVLETE VE MİLLETE ZARAR DÖNGÜSÜ
BİR DEVLETİN KALİTESİ, ŞEFKATİ VE UFKU HER BEŞ MEMURUN ORTALAMASIDIR
ALLAH DEVLETE ZEVAL VERMESİN, DEVLET SİZSİNİZ
SOSYAL, SİYASAL VE HUKUKSAL MATEMATİĞİN ÖNEMİ
İKİ TÜR BAŞKAN VARDIR, SİYASET ÜRETENLER VE ÜRETİLENİ UYGULAYANLAR
BİR KURUMUN VEYA KURULUŞUN UZUN YAŞAYABİLMESİNİN ESASLARI
DOLARI ÖLDÜRMENİN YOLU ÜRETİM
DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?
DÖRT DUYGUNUN DAVRANIŞLARA ETKİSİ
SİSTEMLERİ DEĞERLİ YAPAN EHİL VE DEĞERLİ YÖNETİCİLERDİR
SEBEPLERİN DOĞAL OLARAK ORTAYA ÇIKMASI İLE ÜRETİLEREK ORTAYA ÇIKARILMASI ARASINDAKİ FARKIN SİYASETE VE EKONOMİYE ETKİSİ
TEMEL GIDA FİYATLARININ ARTMASINA SEBEP OLAN ÜRETİCİ VE STOKÇU TERÖR ÖRGÜTLERİNE OPERASYON ŞART
ÜLKE GENELİ AK PARTİDE OYLAR NEDEN DÜŞTÜ ÖZELEŞTİRİSİ
KAZAN, KAZAN STRATEJİSİ
ÜLKEMİZE YÖNELİK EKONOMİK,SOSYAL VE SİYASAL SALDIRILARIN NEDENİ
MİSYONERLERİN DESTEKLEDİĞİ SİYASİ PARTİLERİ NASIL TANIRIZ
BATMAN FUHUŞ,UYUŞTURUCU VE TEFECİLİK İTHALATINDA REKOR KIRIYOR
SİYONİZMİN ÜÇ AŞAMALI PLANI
Bizim Gazete
Arşiv
Anketler
Yeni haber sitemizi nasıl buldunuz ?
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Başakşehir FK
60
0
3
9
17
29
2
Trabzonspor
58
0
3
10
16
29
3
Sivasspor
53
0
6
8
15
29
4
Galatasaray
52
0
5
10
14
29
5
Beşiktaş
50
0
9
5
15
29
6
Alanyaspor
48
0
8
9
13
30
7
Fenerbahçe
46
0
9
7
13
29
8
Göztepe
38
0
11
8
10
29
9
Gaziantep FK
38
0
10
11
9
30
10
Antalyaspor
37
0
10
10
9
29
11
Kasımpaşa
35
0
14
5
10
29
12
Gençlerbirliği
32
0
14
8
8
30
13
Denizlispor
32
0
14
8
8
30
14
Yeni Malatyaspor
29
0
15
8
7
30
15
Çaykur Rizespor
29
0
16
5
8
29
16
Kayserispor
28
0
15
7
7
29
17
Konyaspor
27
0
12
12
5
29
18
MKE Ankaragücü
25
0
15
10
5
30
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Haber Yazılımı